Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Bredbandsprojekt
Informationsmöte
Nodhuset
Grävning
Invigningsfest
Medlemssidor
Renoveringsprojekt
Byaforskningen
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Hur Nodhuset  kom till

Måndag 16.5.2005

En historisk dag i Norra Nedervetil Byaförenings historia. Det första grävandet startade med grunden för projektets nodhus. Nodhuset byggs på Sandbacka. På plats grävaren Bengt Hongell, styrelsemedlemmen Björn Sandbacka, samt Lillemor Lerbacka som fotograf.

 

 

1) Bengt och Böjse i livlig diskussion om var nodhuset skall stå.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Spännande tider få se om Bengt ryms mellan träden och stolpen.

 

   

3) Historiskt ögonblick i Byaföreningen Hängbrons historia de första grävtagen.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lite lägre ner kanske...

 

  

 5) Massor av stenar, gräver vi månne upp ett gammalt stenröse.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Väg ner till Nodhuset för transport av sand och krossgrus

   

6) Först fylls det grävda området med sand.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Som sedan jämnas ut med grävskopan

    

8) Viktigt att det blir jämt och bra stampat.

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Sanden måste också ligga vågrätt. Så att inte nodhuset kapseisar. Bengt och Böjse mäter.

 

   

10) Efteråt var det dags för krossgrus som kördes till platsen med  dumper.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Krossgruset skulle också jämnas ut med grävskopan.

12) Böjse, Rainer och Bengt kollar att allt är som det skall.

Fortsättning följer...

 

Lördag 21.5.2005

   

1, 2 ) Första talko har hållits och spirverket börjar ta form. Närvarande på talko var Thomas. Kutte, Kurre och Kari.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 26.5.2005 

               

Nodhusbygget fortsätter nu är takstolarna på plats. Mera talkofolk behövs till byggandet

                                   

Plogning pågår. Gatels pojkar är på plats och försöker ploga upp en fåra, lätt är det inte för det finns massor av stenar

 

Ett dike har grävts upp till nodhuset

 

Fredag 27.5.2005

 

               

Gatels pojkar försökte ploga ner kablarna men det fanns alldeles för mycket stenar så det gick inte. De fick lov att gräva ner kablarna

 

Lördag 28.5.2005

              

Lördag 28.5.2005 var det igen dags för talko på nodhusbygget. Talkofolk infann sig i god tid och nodhuset tog ett stort kliv framåt.

 

Söndag 5.6.2005

 

            

 Efter lördagens  28.5.2005 talko såg nodhuset ut såhär  Ja nu är ledningen på plats vid Sandbacka. Vecka 23  startar grävningen. 

 

 

 foto: Lillemor Lerbacka

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 17.9.2010