Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Kyrkans ungdom

Historia

 

Nedervetil församlings kristliga ungdomskrets bildades sommaren 1919 under ledning av kyrkoherde Alarik Forsblom. Kretsen anslöt sig så småningom till Förbundet Kyrkans Ungdom. Förbundets predikanter och andra anställda, av vilka bl.a. Valdemar Slotte, Atle Strandén samt juniorledaren Agneta Nyman var nedervetilbor, medverkade vid mötestillfällen och juniorläger.

För att få ansluta sig till ungdomskretsen måste man vara konfirmerad. Under åren 1949-59 drog en andlig väckelse över Nedervetil under vilken 105 personer anslöt sig. Medlemsantalet ökade långsamt att år 1981 var det 148 st och år 2004, 182 st. Föreningen får in medel genom medlemsavgifter, kollekter och försäljningar.

 

Verksamhet

 

Den viktigaste verksamhetsformen under den första tiden var månadsmötena som hölls i hemmen ända till församlingshemmet stod färdigt år 1927. Utöver dessa hade man inbjudningsmöten för skriftskolungdomarna, påskfest, pingstfest och julfest. År 1958 startade Förbundet Kyrkans Ungdom en årligen återkommande ungdomskampanj. I Nedervetil valde man ungdomslokalen Gillestugan till mötesplats för att man ville nå de ungdomar som inte i vanliga fall sökte sig till församlingshemmet. Under de senaste åren har mötestillfällena dock hållits i församlingshemmet.

 

Elsa Forsblom tog initiativ till den första kören i ungdomskretsen och kören har verkat som församlingens kör ända fram till våra dagar. På 1950-talet var strängbandsverksamheten livlig och i slutet av 1960-talet grundade Karleby församlings ungdomsledare Harry Kronqvist en blåsorkester och ungdomskör, vilka vardera drog till sig ungdomar även från grannkommunerna. Övningarna hölls i Nedervetil och denna verksamhet blev för många en inkörsport till KU. Verksamheten fortsatte sedan Kronqvist blev kantor i Nedervetil församling. Regelbundna orkesterövningar hålls fortfarande i Nedervetil. Ett av orkesterns musikläger i Lappland kom att bli upptakten till ett av Borgå stifts stora sommarevenemang, Kyrkans Ungdoms musik- och familjeläger.

Otaliga bibelstudie-, samtals- och bönegrupper har under årens lopp fått fungera som platser för andlig tillväxt. År 1992 bytte ungdomskretsen namn till Kyrkans Ungdom i Nedervetil.

 

Kyrkans Ungdom i Nedervetil i dag

 

Årligen ordnas en K-kampanj, en höstmötesserie, en basar den 6 december och en julfest tillsammans med församlingen. Dessutom ordnas en friluftsgudstjänst vid Seljes. Bibelstudier med inbjudna talare hålls i församlingshemmet en gång i månaden och några bönegrupper samlas i hemmen.

Konfirmanderna får under ett år bekanta sig med Förbundet Kyrkans Ungdoms tidning Kummin. Konfirmanderna är också ”bönebarn”.

 

 

Mer info om Kyrkans ungdom hittas här.

 

(texten är ett samandrag ur Åågliide nr. 13 2004)


 

 


Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 2.7.2010