Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil ungdomsförening

Ungdomsföreningen i Nedervetil fyller i år 115 år. Trots att verksamheten bytt former är föreningen fortfarande aktiv.

Historia

Nedervetil ungdomsförening bildades 1895 och Anders Hagström blev föreningens första ordförande. Man började hålla regelbundna månadsmöten i bondgårdar runt om i byarna. I oktober 1896 började man bygga sin egen lokal, men det dröjde ända till 1989 som man kunde hålla sitt första månadsmöte i lokalen. År 1906 bildades Svenska Österbottens Ungdomsförbund i Gamlakarleby. Tack var SÖU och I-ungdomsringen växte kontakten till grannföreningarna.

Sången, musiken och teaterverksamheten har spelat stor roll i Nedervetil ungdomsförening. Innan IK Myran bildades 1921 hade man också hand om idrottsverksamheten. Ungdomsföreningen ordnade också danser och hade flera dansorkestrar i sin regi.  Föreningen hade också biblioteksverksamhet och ett hembygdsmuseum som invigdes 1927. Man hade nära samarbete med Nykterhetsföreningen och församlingen.

1970-talet förändringarnas tid

År 1972 kom en ny ungdomslag som påverkade ungdomsföreningarnas verksamhet. Kommunerna fick statsbidrag för bland annat understöd till lokala ungdomsföreningar. Men en förutsättning var att minst 2/3 av medlemmarna var i åldern 7-24. Det här gjorde att medelåldern bland de aktiva sjönk, vilket gjorde att arbetet med att bland annat underhålla Gillestugan blev betungande för de unga medlemmarna. 

På 1970-talen kom medborgarinstituten i gång på allvar och de tog över en stor del av den verksamhet som ungdomsföreningarna tidigare haft. I stället satsade ungdomsföreningen på bordtennis, pidrospel, klubbverksamhet och ”julbocksverksamhet”. Under 1980- och 1990-talen spelades revyer i Gillestugan med stor framgång.

Gillestugan

År 1907 började man diskutera en tillbyggnad av ungdomslokalen. I augusti 1909 invigs ”det nya prydliga föreningshuset i Nedervetil” vars namn blev ”Gillestugan” .

 År 1913 mitt under pågående årsmöte började ungdomslokalen brinna och till slut fanns bara en rykande askhög kvar. Nio månader efter branden hade man byggt upp en ny Gillestuga. Ritningarna beställdes av Karl Johan Ahlskog och Nedervetil hade nu en av de finaste ungdomslokalerna i Österbotten.

1935 byggdes Gillestugan till så att kommunen skulle få ett arkivrum, biblioteksrum och samlingsrum för fullmäktige. 1951 var återuppbyggnadsarbetet efter kriget så långt hunnet att man gjorde en större omändring av Gillestugan. På 1970-talet genomgick Gillestugan igen en mindre renovering.

 


Gillestugan i Nedervetil

 

Verksamhet

Nedervetil ungdomsförening har hand om Gillestugan i Nedervetil. Lokalen används ofta för bröllop, konserter, teater föreställningar och andra evenemang. På vinden finns ett klubbrum där ungdomarna brukar samlas på kvällarna och helgerna.

Föreningen har som målsättning att engagera ungdomar i byn samt ge möjlighet till meningsfulla fritidssysselsättning. Under de senaste åren har man renoverat Gillestugan både utvändigt och invändigt, vilket har engagerat många ungdomar.

Nedervetil bokföringsbyrå har hand om uthyrningen, men ungdomföreningen ser till att dörrarna öppnas. Ungdomsföreningen serverar också ofta på de olika evenemangen som ordnas i Gillestugan.

Varje år ordnar ungdomsföreningen Skinkbingo i november och december. Evenemanget brukar vara uppskattat av folk i byn.

Ungdomsföreningen har också samarbete med Nedervetil musikförening. Bland annat ordnade man konserten Röötre våren 2010.

Aktuellt

I höst kommer det att spelas teater på Gillestugan. Då kommer Nedervetil ungdomsförening att ha hand om serveringen och garderoben.

I höst ordnas också det vid det här laget traditionella skinkbingot.

 

 

Konserten "Röötre" lockade stor publik till Gillestugan.

Foto: Tomas Ahlroos

 

Fakta från Boken Nedervetil ungdomsförening 1895-1995, Jan-Erik Nygren

 

Text: Sonja Sandbacka

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 21.7.2010