Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil ÖSP

Nedervetil lokalavdelning av ÖSP, Österbottens Svenska Producentförbund, grundades den 2 november 1945.

Kontakter knöts med Bureå lokalavdelning av

RLF i Sverige strax efter kriget av dåvarande ordförande Otto M. Slotte. Många besök, avdelningarna emellan, har skett under årens lopp, men tyvärr inte mera på senare år. Sommaren och hösten 1959 förstördes det mesta av grödorna p.g.a. frost. Följande vår skänkte Pojo lokalavdelning av NSP utsäde åt Nedervetilborna. Pojoborna inbjöds till Nedervetil som tack för hjälpen och därefter fortsatte kontakten mellan lokalavdelningarna ända till 1984.

 

År 1973 ägnades åt aktieteckning i Skogsbottniaprojektet. I Österbotten uppnåddes målet med aktieteckningen och projektet kunde sättas igång.

 

År 1980 strandade lantbruksprisförhandlingarna och strejk förbereddes. Strejken skulle börja den 26 mars men natten före enades förhandlarna och strejken avblåstes.

 

År 1995 gick Finland med i EU. Året innan ordnades traktordemonstration i protest mot EU. Lokalavdelningens största satsning 1995 var den datakurs som hölls på gamla

Sparbanken i Nedervetil. Jordbrukarna skulle lära sig bokföra och deklarera på dator. Samma år blev jordbrukarna momsskatteskyldiga, varför datorn var till ovärderlig hjälp. För många var kontakten med en dator ny, men många skaffade sig en egen dator i samband med kursen.

 

(texten är ett samandrag ur Åågliide nr. 13 2004)

 

 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 21.7.2010