Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
BYAPORTALEN
Fibernätsprojekt
Länkar
Forum
Byautveckling
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Byaportalen

Svenska Österbottens Byar r.f. har inom ett POMO+-finansierat projekt byggt ett byportal-system för medlemsbyarna.

 

Nedervetil kom med i projektet våren 2004 genom Byaföreningen Hängbrons bredbandsprojekt. Med bredbandsprojektet vill byaföreningen försöka kompensera bortfallet av den gemensamma fysiska samlingslokalen med en virtuell bystuga. Genom projektet skapas en egen byaportal som blir hela Nedervetils byaportal och portalen blir Nedervetils fönster mot omvärlden. Portalen upprätthålls av Byaföreningen Hängbron.

 

Medverkan i portalen. 

Byaportalen erbjuder föreningarna, företag, organisationer och andra aktörer möjligheten att marknadsföra sin verksamhet och sina produkter.

Ideella föreningar från Nedervetil kan medverka gratis i byaportalen. 

Företag i Nedervetil som önskar vara med debiteras med en anslutningsavgigt 10 € + moms. Även föreningar utanför Nedervetil debiteras med en anslutningsavgift på 10 € + moms

 

Andra aktörer som vill presentera sig debiteras enligt följande : 

Insättning av uppgifter: 10 € + moms

Uppdatering av uppgifter:10 €+ moms

Tilläggssida med text och bilder enligt offert från Byaföreningen Hängbron. 

 

Vill du veta mer om byaportalerna ?

 Läs mer på SÖB:s hemsida.

 

 

 

 

 

Ansvarspersoner:

Elisabeth Hagström

elisabeth.hagstrom@nedervetil.fi

Lillemor Lerbacka lillemor.lerbacka@anvianet.fi

 

Hembygdsföreningen och teatersektionen:

Vidar Hästbacka

vidar.hastbacka@multi.fi

 

 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 18.6.2014