Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Föreningen Folkhälsan i Nedervetil r.f.


 

Folkhälsan i Nedervetil r.f.

 

Styrelsen består av ordf. Ida Hästbacka, viceordf. Marika Sandkulla, sekrerare Annika Brännkärr, kassör Yvonne Bast/Gun-Viol Lassfolk. Övriga styrelsemedlemmar är Susanne Nylund, Camilla Lindström, Ann-Christin Vikman. Suppleanter: Carina Aurén, Ulrica Aspvik och Päivi Cainberg.

 

Folkhälsan i Nedervetil är en förening som aktivt strävar till att erbjuda mångsidig verksamhet.

 

SIMSKOLAN är något som står oss nära hjärtat. Vi strävar till att alla barn skall få en möjlighet att lära sig simma. Platsen har varit simstranden intill sportplanen de senaste åren och så även i år. Varje år deltar ca 80 barn i Folkhälsans simskola.

 

VINTERBAD är en annan viktig verksamhetsform. Genom att vinterbada regelbundet hålls du friskare (inga onödiga förkylningar, bättre blodcirkulation, mindre värk, mår psykiskt bättre osv.). Vinterbad 1 ggr/vecka, torsdag kvällar. Kom gärna och pröva!

 

BARNBILSTOLAR finns till uthyrning på rådgivningsbyrån.

 

T-SKJORTA med texten ”Gårr-beibi” delas ut till alla nyfödda som en gåva av Folkhälsan. ”Gårr-beibi” t-skjortan finns även till salu på Nedervetil Blom & Present.

 

 

MIMOSEL startade 2004 i samarbete med Nedervetils församling. Träffarna hålls varannan måndag på servicecentret. Mimosel är en förkortning av minne, motion och hörsel. Dessa funktioner försöker man träna upp under träffarna. Ledare för gruppen: Monica Bergdal.

 

EN BARNTEATERFÖRESTÄLLNING ges varje höst. Det är Vasa Teater som brukar ge dessa föreställningar och platsen har varit Gillestugan eller Nedervetil skola. Teatern riktar sig till barn från 4 år och uppåt. På programmet även mete, lotteri och servering.

 

EN MOTIONSLÅDA finns utplacerad i Murick centrum. Här kan flitiga motionärare anteckna sitt namn och km. 2 ggr i året utlottas det fina priser bland alla motionärer.

 

EN STAVGÅNGSGRUPP eller MOTIONSGRUPP med Marja Einola som dragare. 2 olika grupper. Tag kontakt med Marja om du är intresserad. Lämplig för 65+.

 

NEDERVETILS EGEN LUCIA i samarbete med Röda Korset, Nedervetils församling och Lions Club. Lucia-kröning i kyrkan. Lucia gör hembesök och deltar på några julfester.

 

 

Dessutom får alla medlemmar TIDNINGEN FOLKHÄLSAN som ges ut av Folkhälsans Förbund och utkommer 6 ggr per år.

 

Genom att betala MEDLEMSAVGIFTEN blir Ni medlem/fortsätter att vara medlem i Folkhälsan och understöder frivilligarbetet på orten.

 


 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 26.3.2010