Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f.


 

Historia

 

 

Nedervetil Frivilliga Brandkår inregistrerades 1979.

År 1960 kom en ny brandlag och förordning då även begreppet släckning och räddning kom med in i bilden. Allmän brandkår hette då vår brandkår och man kan säga att från den tiden börjar den Frivilliga Brandkåren sin verksamhet. Från 1967 hölls regelbundna övningar av varierande innehåll. Bo Ljungberg var brandchef och Bo Paasiala var kårchef.

År 1976 kom ambulansverksamheten igång inom Röda Korset.

 

 

Brandkårsverksamheten idag

 

En stor del av de aktiva brandmännen idag började i brandkårens ungdomsavdelning i slutet av 1980-talet. Johan Backfält var då släckningschef.  Idag finns 7 personer som yrkesmässigt jobbar inom brand- eller ambulansverksamhet. Efter avlagt brandmannaexamen tillträdde Mats Åstrand som släckningschef 1993. Brandmännens personliga färdigheter förbättrades och förstadelvårdsverksamheten påbörjades. Första delvården innebär att brandkåren tillkallas ifall ambulansen är upptagen.

Föreningen beslöt samla ihop pengar till en ny släckningsbil. Bilen köptes, omändrades, målades och fixades på talko, med understöd av lokala företag. År 1997 färdigställdes den nya släckningsbilen till Nedervetil.  Även en räddningsbil anskaffades.

Efter Mats Åstrand tillträdde Joachim Hansén som släckningschef 1999.

 

Brandkåren i Nedervetil har idag en livlig verksamhet. Övningar hålls varannan torsdagkväll vid brandstationen. Brandkåren har årligen ca 70 uttryckningar. Alla brandmän som deltar i räddnings- och släckningsverksamheten bör genomgå ett skolningsprogram för deltidsbrandmän

 

(texten är ett samandrag ur Åågliide nr. 13 2004)


Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 17.2.2005