Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil Marthaförening r.f.

Historia

 

Nedervetil Marthaförening grundades 1915 på initiativ av socknens dåvarande sjuksköterska, fröken Beda Rantala. Till föreningens första ordförande utsågs fru Maria Herrgård. Föreningen tog till sin uppgift att förbättra hemmen och sprida kunskap om hemmet och hemvård bland husmödrarna.

 

P.g.a. de långa avstånden bildades en underavdelning, krets, i Norrby år 1932.

Under de första decennierna ordnades kurser i vävning, matlagning, bakning, trädgårdsskötsel, barnavård och sömnad.  Vid krissituationer står marthorna för bespisningen. Under krigstiden medverkade marthorna till att göra livet drägligare för soldaterna.

 

Marthaföreningen i dag

 

En ungmarthakrets grundades 1998 som kallas Nattsvakona. Marthaföreningen hjälper nödställda i andra länder, men också i hemknutarna. Vi har fått bekanta oss med nya fenomen och fått nyttig information om det som ligger i tiden, bl.a. när det gäller olika motionsformer, specialdieter, naturkost, avfallshantering, skolliv, kvinnosjukdomar och mycket annat.

Till marthornas uppgifter hör också att delta i evenemang som ordnas i byn. Marthorna anlitas ofta att sköta serveringen vid olika tillställningar allt från sommarteatrar till begravningar.

Föreningen har också en marthaservice som hyrs ut vid allehanda fester och tillställningar som ordnas i vår by.

 


 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 17.2.2005