Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FAKTA
Bildgalleri
Kartor
Historia
Församling
Kommunal service
Dialektsida
Hyres bostäder
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil i ett nötskal

Cirka 15 kilometer från Karleby, vid Bottniska vikens kust, finns Nedervetil, solskensfolkets hembygd.

 

Idag bor cirka 1700 personer i Nedervetil.

 

Nedervetil har en gammal historia. De äldsta alstren härstammar från mitten av 1500-talet.

 

Nedervetil sammanslogs med Terjärv och Kronoby år 1969 och bildade då Kronoby kommun.

 

Nedervetil erbjuder en kuperande och omväxlande terräng med många backar, åsar, sjöar, åar och bäckar. Nedervetil befinner sig vid Perho ås ådal. Invid Perho å kan man njuta av förunderligt sköna platser.

 

Nedervetilborna är härdade och arbetssamma människor, de har en vilja att klara sig själva, är envisa och kanske också lite själviska. Nedervetilborna är skämtsamma och lätt att komma till tals med.

 

Nedervetilhumorn är vida bekant. Nedervetilborna talar ett lustigt kryddad språk. Nedervertilborna har inget problem med genuset, allting är ein.

 

Det lustigt kryddade språket kommer tydligt fram i texterna av hembygdsskalden Alexander Slotte.

 

Nedervetilborna är ett sjungande folk, människorna hyllar hembygdsskalden och håller liv vid denne.

 

Arbetssituationen i Nedervetil är god. Många människor arbetar inom primärnäringarna eller företagen i Nedervetil. Endel Nedervetilbor arbetar också i Karleby, Terjärv och Kronoby.

 

Nedervetilborna är föreningsaktiva människor och människorna ställer gärna upp till talko för gemensam trivsel och aktivitet. Nedervetils sportplan och elljusspåret möjliggör aktivt idrottande.

 

1 av byns 3 åsar Seljesåsen är vida känd. Seljesåsen, som också kallas för Österbottens punkaharju, gör skäl för sitt namn. Seljesåsen kan erbjuda på oanade upplevelser i bästa vildmarksstil.

 

Hemlängtan som Alexander Slotte så ofta skriver om i sina texter är Nedervetilbornas längtan till hembygden. Hembygden är den käraste platsen för Nedervetilborna.

 

 

Nedervetil

Toona, Kniktilä, Kuokka, Tosas.
Laiskaniem,Kotos och Eppas.

Lanttibakka, Kaokåbakka, Kårvenpåstona, Paskaranta.
Helibakka, Råolubakka å Pelåfinnbakka.

Låkalamp, Pajulamp, Kaukålamp, Kirves.
Tåktålamp, Matålamp å Frassarhaave.

Kiimatjärrä, Tiitormåsa, Paharaoma.
Jåssmåsa, Jålkkaträstji, Ristineva å Bollåmåsa.

Poliveliniem, Bronniharjå, Steindalabakka.
Maaselke, Maståbakka, Hånkåbakka och Tjitisålakt.

Allt finns i Nedervetil.
Her e jorrå ställa !

 

Dikt skriven av

Christer Forsström 2.7 2005

 

 


 

 

 

 

 

Sevärdheter

  • bla Kyrkan
  • Hembygdsmuseum
  • Gillesstugan med skalden Alexander Slottes byst
  • Seljesåsen
  • Naturstigar
  • Kanotsafari längs Perhå å.
  • Tomatautomaten i centrum
  • Grillkåtan i Korvenpostuna

 

 

Nedervetil dialekt ordbok

 ordbok.pdf 

 

 

 

 Grillkåtan i Kårvenpåstona

 

 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 19.4.2010