Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil Röda Kors avdelning

Nedervetil Röda Kors avdelning har verkat aktivt i 53 år.

Historia

 

I februari 1945 samlades för första gången styrelsen för något som hette Fria Vården.  Möten hölls några gånger om året. Sista protokollet fördes 7.12.1951. Två månader senare samlades de igen men hette då Styrelsen för Nedervetil underavdelning av Finlands Röda Kors. Organisationen hade verksamhet 6 år före den fanns, år 1952 registrerades den och hade sitt första möte.

 

Behövande fick hjälp, föreläsningar och fester ordnades, pengar samlades.  Blodgivningarna påbörjades i tidigt skede och hör fortfarande till en mycket viktig del av Röda Korsets verksamhet. År 1976 önskades det från hälsovårdscentralens sida att Röda Korset skulle ta över sjuktransportverksamheten. Efter en liten kamp mellan kommundelarna fick Nedervetil ambulansen. Denna verksamhet sköttes frivilligt till en början som år 1993 blev ett privatföretag.

 

Aktuellt i dag

 

Nedervetil avdelningen har varit en av åtta avdelningar som ordnat ett Röda Kors barnläger på Seljes somrarna 2000-2003. Avdelningar har också haft samarbete med skolan, ordnat första hjälpkurs åt de äldre eleverna och hjälpt till med tolerans-teman. Vidare har avdelningen deltagit i insamlingar, ordnat danser etc.

 


 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 21.7.2010