Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Bredbandsprojekt
Medlemssidor
Renoveringsprojekt
Byaforskningen
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Byaföreningen Hängbron


NORRA NEDERVETILS BYAFÖRENING HÄNGBRON

 

Norra Nedervetils byaförening Hängbron grundades år 2003 och är därmed en av de yngsta föreningarna i Nedervetil. Byaföreningen består av byarna Sandbacka, Kristoffers, Ahlskog, Slotte, Annabacka, Storkärret, Apalakt, Aspvik och Markusbacka. Området  hör sedan gammalt till det gemensamma läslaget Slotte och det finns totalt omkring 80 hushåll utspridda på ett tämligen stort område längs med riksväg 13 omkring 15 km från Karleby och utmed Perho å. Byaföreningen fick namnet Hängbron, eftersom just hängbron binder samman byarna fysiskt över Perho å. Hängbron är kulturellt värdefull för hela Nedervetil och den fungerar också som del av en fin vandrings- och joggingled i området. 

 

Bakgrund

                                                                                 

Orsaken till att man bestämde sig för att grunda en egen byaförening är att man kände att det finns ett behov av en plats för gemensamma aktiviteter och samvaro. Men byn har ingen egen samlingslokal, eftersom områdets gemensamma skola på Åbacka, stängdes på 1970 talet och övergick i privat ägo. Behovet av en gemensam samlingslokal har ingalunda minskat med tiden och målsättningen med byaföreningen är att skapa en virtuell samlingslokal för hela byn.

 

Enligt föreningens stadgar är syftet med byaföreningen att utveckla kommunikation, samhörighet och servicen i Norra Nedervetil. Detta vill föreningen uppnå genom att ordna gemensamma samlingar, arbetstillfällen till förmån för området samt vara ett gemensamt språkrör för boende i området.

 

Verksamhet

 

Byaföreningen har nu i ett och ett halv års tid arbetat intensivt med det sk. Bredbandsprojektet. Projektet går ut på att bygga ut ett fiberoptiskt bredbandsnät till alla hushåll som visat intresse i området. Med bredbandsprojektet vill byaföreningen försöka kompensera bortfallet av den gemensamma fysiska samlingslokalen med en virtuell bystuga.

 

Genom projektet skapas en egen byaportal på internet, som blir hela Nedervetils byaportal och portalen blir därmed hela Nedervetils fönster till omvärlden.

Byaportalen erbjuder föreningarna, företag, organisationer och andra aktörer möjligheten att marknadsföra sin verksamhet och sina produkter på portalen. Genom bredbandsprojektet får hushållen i området också tillgång till en rad TV-kanaler, snabb internetuppkoppling, utbildning inom datateknik, möjligheten till egna diskussions-, åsikts- och undervisningsprogram samt en ökad möjlighet till distansarbete. Som finansiärer i projektet står Te-centralen, kommunen och de hushåll som deltar i projektet.

 

Byaföreningen arbetar också för att skapa ett gemensamt aktivitetsområde nere vid Perho år, vid Hängbron, en grillplats med simstrand och lekmöjligheter för barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 21.7.2010