Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Historik
Projekt
Bilder
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Idrottssektionen 36:an r.f, IS-36:an     

Historia

 

Den 27 maj 1936 sammankallade Abel Broända och Alvar Brännkärr till ett allmänt möte för bildandet av en idrottsförening inom Brännkärr, Bast, Hästbacka och Broända byar i Nedervetil. Ett tjugotal bybor ställde upp och mötet beslöt enhälligt att bilda en idrottsförening som kallades Idrottssektionen 36:an, eller förkortat IS 36:an. Föreningens ändamål och arten av dess verksamhet var att ”väcka och befrämja intresset för utövande av idrott och sport genom att arrangera idrottstävlingar och genom övningar bibringa undervisning i idrott och gymnastik”.

 

I juli 1936 beslöt föreningen att bygga en danspaveljong med talkokrafter. Danserna kom igång på Gulan redan samma sommar. De sista danserna ordnades på Gulan 1957.

 

Vintersporten

 

Vintersporten var mycket aktivt fram till 50-talet. Under vintrarna före kriget ordnades klubbtävlingar och s.k. träningstävlingar. Fjalar Brännström hör till en av de framgångsrikaste skidlöparna, han blev bl.a. finsk mästare 1944 på 17 km under 21 år.

 

Sommaridrotten

 

Inom sommarsporten ordnades terränglöpningstävlingar och serietävlingar i 5-kamp och 1500 m. Sommarsporten var framgångsrik under 50-talet, men ebbade ut 1957.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gulan blir skidstuga

 

År 1970 vaknade sektionen upp på nytt då man beslöt bygga ett elljusspår vid Heimbacka. Den årligen återkommande läslagsstafetten samlade alltid en stor publik. År 1977 byggdes Gulan om till skidstuga. Konditionsbana byggdes längs spåret och styrketräningsredskap skaffades till Gulan.

 

År 1996 ordnades 60-års fest på Gulan som var det sista IS 36:an ordnade för nu övertog det nya byarådet verksamheten.

 

Brännkärr-Bast byaråd

 

Debn 2 maj 1996 samlades ett 20-tal bybor vid Gulan. Man beslöt enhälligt att bilda ett byaråd. Det var byarna Bast, Brännkärr och Backända som först hörde till byarådet, senare kom Hästbacka och Kohmo byar till. Namnet blev Brännkärr-Bast r.f. Byarådets främsta uppgift är att främja gemenskapen i byn, ordna olika samlingar och försöka förbättra saker och ting som behövs i byn.

Under det första året ordnades talkon vid simstranden i byn, Gråstenen. Där byggdes omklädningshytter, bord och bänkar och senare en brygga. Vid busshållplatserna byggdes regnskydd på talkon.

Vandringsleden till Lillpotten i Såka har hållits i skick både sommar och vinter. Speciellt skidspåret har varit mycket populärt.

Det allra betydelsefullaste projektet för byn har varit vägbelysningen som först drogs från Pellasbacken till Klubbacken och senare till Murick.

 

Byarådets största satsning de senaste åren har varit den välbesökta påskbrasan som har hållits vid Backända. Det nyaste projektet är vattentornet i byn som skall renoveras.

 

( texten är ett sammandrag ur Åågliide nr.13 2004)

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 17.2.2005