Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
BYAPORTALEN
Fibernätsprojekt
Länkar
Forum
Byautveckling
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Stor byakonferens 4-5.2.2005, båtseminarium

Svenska Österbottens Byars (SÖB) styrelse ordnade en byakonferens för de österbottniska byarna. Syftet med konferensen var att byarna skulle lära känna varandra bättre och således förbättra utbytet av erfarenheter och ideér.

 

 
Fredag 4.2 2005
SÖB:s ordförande Ulf Grindgärds öppnar konferensen                         Konferensdeltagare
Byaföreningen Hängbron presenterar sig. Jeppo Byaråds representant Christina Blomberg berättar om deras verksamhet.

Den första byakonferensen

Det låg spänning och förväntan i luften när deltagarna till den första byakonferensen mötte upp till seminarium. Redan efter den första kvällen kunde man enhälligt konstatera: Detta var något man väntat på och som behövdes för Österbotten !

Föreläsningar

Ordförande för Svenska Österbottens byar r.f. Ulf Grindgärds hälsade välkommen och höll en kort information om SÖB varefter ordet gavs till Mats  Brandt, ordförande för Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Han talade om Byn som aktör- framtida utmaningar.

Ann-Sofi Backgren från Svenska studiestödscentralen berättade om hur man kan göra upp en byaplan för sin by och vikten av en sådan.

Byarna har ordet

Efter det var det dags för de 9 första byarna att presentera sig och sin verksamhet med början från Norra Nedervetils Byaförening Hängbron. Läs mer om Byaföreningen Hängbron här.

De övriga byarna som presnterade sig den första kvällen var

 • Kortjärvi byagårdsförening.
  Läs mer om Kortjärvi här.
 • Kolam Byahemsförening
 • Kiisk
 • Övre Nederlappfors byaråd
 • Bennäs Byaråd
 • Jeppo Byaråd
 • Lövsund-Djupsund-Teugmo
 • Nederpurmo.

Studiebesök & shopping

Lördag förmiddag stod Finska ambassaden med Minister Peter Stenlund i tur att besökas. Stenlund berättade om ambassadhusets historia och arkitektur. Läs mer om Finska ambassaden här .

Vi fick också en inblick i en ambassadörs vardag och arbetsuppgifter.

Efter besöket på ambassaden fanns det tid för shopping i Stockholm eller för ett frivilligt program tillsammans med Svenska stadsnätsföreningens generalsekreterare Lars Hedberg. Han följde med oss på ett studiebesök till Sollentuna energi var vi blev mottagna av vd Bo Andersson. Sollentuna energi var en av de första som satsade på att bygga ut ett bredbandsnät åt alla kommuninvånare. Hösten 2002 var nätet utbyggt till alla som beställt bredband. Läs mer om Sollentuna energi här.

 

 

 

Lördag 5.2

      Vi besökte Finska ambassaden i Stockholm.

          Peter Stenlund på Finlands ambassad.
             Studiebesök till Sollentuna energi Bo Andersson informerar om tekniken de använder.
                         Optisk korskoppling                     Kabelhylla för kopplingsfibrer

 

 

 

Att bygga fibernät

Lördag eftermiddag ägnades åt fibernät med Nisse Husberg från Hindersby bynät som föreläsare. "Byn som byggare och ägare av ett optiskt fibernät". Han berättade om hur man förverkligade ett fibernät i Hindersby och om olika steg som är viktiga att ta i beaktande då man börjar planera ett fibernät till sin egen by. Läs mer om Nisses tips och om deras projekt här.

Robert Plogman från Norra Nedervetils byaförening Hängbron höll också ett kort anförande om hur man tänkt förverkliga bredbandsnätet i Norra Nedervetil. Våren 2005 är det byggstart och Nedervetil välkomnar alla intresserade studiebesökare att komma och se hur bygget framskrider.

Nisse Husberg redogör för Hindersby bredbandsprojekt. Ulf Grindgärds och byaombud Katarina Westerlund

Handbok om fibernät

Efter Nisses föreläsning informerade Sanne Wikström från Västra Finlands byar om en kommande handbok i hur man bygger ett fibernät. Boken kommer att finnas som nerladdbar version på www.byar.fi

Projektfinansiering

Ann-Sofi Backgren informerade ännu om projektfinansiering efter 2006. År 2007-2013 infaller nästa EU period då man kan anhålla om pengar för olika utvecklingsprojekt. Ännu finns det nationella pengar att delas ut inom 2006. Läs mer på www.pomo.osterbotten.fi

 

Byarna har ordet

Sedan var det igen byarnas tur att presentera sig. Den här gången var det följande byar i tur.

 • 19 levande byar Pedersöre
 • Koskö
 • Sundom
  Läs mer om Sundom här
 • Molpe
 • Lappfjärd
  Läs mer om Lappfjärd här
 • Perus Byaförening
  Läs mer om Perus här
 • Härkmeri Byaförening
 • Henriksdals Byaförening 
  Mer om Henriksdal här
 • Svartå
 • Taklax uf

Byaombud och byaportal

Som avslutning på kvällen berättade byaombud Katarina Westerlund om Vertti och Tyyne projekten som utvecklar infrastrukturer och komplementterande omsorgsstjänster i byarna. Läs mer om projekten här.

Agneta Stenlund-Grindgärds slog ännu ett slag för byaportalerna och uppmanade intresserade byar att ta kontakt med leverantören Mios för att komma igång. På www.byar.fi finns den nyaste användarmanualen att hämta.

Mera om programmet och presentationerna kan du läsa HÄR

Byaombud Carina Storhannus och Ulf Grindgärds.              
Nöjda konferensdeltagare på väg hem till Österbotten.                         Jåå...vi er just heim.

 

 

 

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 19.4.2010