Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FAKTA
Bildgalleri
Kartor
Historia
Församling
Kommunal service
Dialektsida
Hyres bostäder
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil församling

Besök församlingens hemsida  

 

 

 

Historia

 

Nedervetils församlings landmärke är kyrkan, som på många sätt står mitt i bygden , och genom sitt läge högt uppe på kyrkbacken utgör ett blickfång för människorna på orten likaväl som för förbipasserande resenärer.

 

Kyrkan  fick sin nuvarande utformning i början på 1800-talet.Församlingen blev kapellförsamling till Karleby moderförsamling redan 1753 och
Anders Chydenius verkade som kapellförsamlingens första präst.
Sedan 1896 har församlingen verkat som självständig församling.

 

Arkitektur

 

Kyrkan har genomgått många reparationer och renoveringar under århundradens
lopp, den senaste större renoveringen skedde 1967. I kyrkans inredning fäster man sig vid den rikt smyckade predikstolen som snickaren och målaren Johan Backman förfärdigade och skänkte till kyrkan. Han har också målat tavlorna Nattvarden, Jesu samtal med den samariska kvinnan, och Jesus botar en blindfödd. Altartavlan föreställer Kristi uppståndelse och anskaffades 1890 från Paramentverket i Göteborg.

Gudstjänsten har under alla år varit hörnstenen i församlingslivet och hålls regelbundet på finska också. Eftersom församlingen alltid varit en tvåspråkig församling.

 

250-års jubileum

 

Sommaren 2003 firade Nedervetil församling 250 års jubileum.

Med anledning av församlingen 250 års jubileum år 2003 utkom en jubileumsbok Nedervetil församling 250 år.

 

Statistik

 

Församlingsmedlemmarna var vid utgången av år 2009 totalt 1583 personer. Den finskspråkiga befolkningen är idag
ca 320 personer.

 

 

Församlingen i Nedervetil har idag en mångsidig verksamhet som riktar sig till alla åldrar. Församlingen står öppen och inbjuder till möte med Vår Herre under livets olika högtider i glädje och sorg.

 

 


  Nedervetil kyrka

 

 

 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 6.3.2013